Oferta Archi-Zet

Oferta Archi-Zet: 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

– klasyfikacja i kwalifikacja akt, Oferta Archi-Zet
– wydzielenie akt do brakowania,
– formatowanie jednostek aktowych (pakowanie i opisywanie),
– porządkowanie dokumentacji technicznej,
– sporządzenie ewidencji drukowanej i elektronicznej,
– porządkowanie dokumentacji płacowej i osobowej pracowników zwolnionych,
– porządkowanie materiałów archiwalnych kat.A zgodnie z zaleceniami archiwum państwowego,
– konsultacje w zakresie postępowania z dokumentacją aktową,


PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI AKTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLIKWIDOWANYCH 

– przechowywanie w specjalistycznych magazynach,
– wystawianie zaświadczeń, kserokopii, odpisów,
– udostępnianie akt instytucjom i osobom uprawnionym,
– dbałość o odpowiedni stan fizyczny akt.,

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI AKTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJACYCH 

– przechowywanie w specjalistycznych magazynach,
– ewidencjonowanie zasobu,
– udostępnianie akt instytucjom i osobom uprawnionym,
– dbałość o odpowiedni stan fizyczny akt.,

SKANOWANIE DOKUMENTACJI oferta Archi-Zet

– przygotowanie dokumentów do skanowania,
– skanowanie dokumentów (w tym także faktur VAT) przy użyciu profesjonalnego sprzętu,
– przekazanie klientowi dokumentów w formie elektronicznej, w formacie PDF na płycie CD lub DVD,

NISZCZENIE DOKUMENTACJI oferta Archi-Zet

– protokolarny odbiór i transport dokumentów od klienta do miejsca zniszczenia własnym
transportem,
– niszczenie dokumentów,
– wystawienie i dostarczenie protokołu zniszczenia,

ORGANIZOWANIE ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH (SKŁADNIC AKT)

– doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem

Jesteśmy firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie archiwizacji, przechowywania i  niszczenia dokumentów. Na przestrzeni naszej działalności, z usług Archi-Zet skorzystało kilkadziesiąt renomowanych przedsiębiorstw i instytucji, takich jak: ARGE Sp. z o.o, Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o., Lasy Państwowe czy PGNiG S.A. Wiele z nich zostało także naszymi stałymi klientami. Teraz chcielibyśmy pomóc usprawnić działanie Twojej firmy! Uporządkujemy Twoje dokumenty a w razie potrzeby damy Ci szybki, wygodny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do wszystkich przekazanych nam informacji. Jesteśmy firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie archiwizacji, przechowywania i  niszczenia dokumentów. Na przestrzeni naszej działalności, z usług Archi-Zet skorzystało kilkadziesiąt renomowanych przedsiębiorstw i instytucji, takich jak: ARGE Sp. z o.o, Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o., Lasy Państwowe czy PGNiG S.A. Wiele z nich zostało także naszymi stałymi klientami. Teraz chcielibyśmy pomóc usprawnić działanie Twojej firmy!